Zachełmie - magiczne miejsce w Karkonoszach


Pałac o planie prostokątnym położono na obudowanych kamieniami skarpach z szerokimi schodami od frontu. Obiekt trzykondygnacyjny, o elewacji frontowej 11-osiowej z 3-osiowymi ryzalitami wejściowymi na osi, wieńczonymi prostymi tympanonami. Pod okapem przebiega fryz ornamentowy o motywie akantu. Pośrodku, na osi elewacji fryz przerywa maszkaron. W elewacji ogrodowej zachował się portal z kartuszem herbowym. Bryłę przekrywa 4-spadowy dach. W przyziemiu zachował się 2-traktowy układ wnętrz z holem i klatką schodową pośrodku, w części północno-wschodniej – wnętrza w układzie 3-traktowym. Poniżej pałacu został rozplanowany szeroki dziedziniec gospodarczy, otoczony zabudowaniami dawnego folwarku z XVIII i XIX w. Na majdan składają się oficyny i budynki gospodarcze, wydzielające pośrodku czworoboczny dziedziniec. W części obiektów przetrwały kamienne portale, sklepienia kolebkowe i sklepienia baldachimowe wsparte na filarach.

 Lokalizacja Zachełmie

Copyright (c) InterPele zachelmie.pl stat4u