Zachełmie - magiczne miejsce w Karkonoszach


Prawdopodobnie najbardziej znaczącym w historii Pałacu Łomnica posiadaczem pałacu był bogaty kupiec lnu Christian Menzel (1667- 1741) z Jeleniej Góry, który nabył pałac w roku 1738. Łomnica należała do bogatej kupieckiej rodziny od 1738 do 1811 roku. Menzel zapisał się w pamięci potomnych jako hojny fundator protestanckiego kościoła w Łomnicy.
Również znacząco wsparł finansowo budowę wtedy ewangelickiego Kościoła Łaski w Jeleniej Górze oraz ufundował znajdujące się tam do dziś słynne barokowe organy. Jego ozdobioną bogatą kamieniarką kaplicę grobową można podziwiać w przyległym do kościoła dawnym cmentarzu. Kolejnym właścicielem Łomnicy był baron Moritz von Roth. Od jego spadkobierców odkupił posiadłość pruski ambasador na dworze sycylijskim Carl Gustav Ernst von Küster.
Było to w 1835 roku. Zapragnął on przebudować pałac w tak modnym wówczas stylu biedermeierowskim. Projekt wykonał architekt Albert Tollberga, uczeń sławnego pruskiego architekta z XIX w. Karla Friedricha Schinkla. Aż do 1945 roku pałac pozostawał własnością rodziny von Küster.
Po zdobyciu Dolnego Śląska przez Armię Czerwoną i ustanowieniu władzy komunistycznej właściciele musieli uciekać na Zachód. Do Łomnicy przybyli w większości wysiedleńcy z Ziem Polskich na wschodzie. Ludowa Władza w dużym pałacu urządziła szkołę. Pałac Wdowy przeznaczono na siedzibę PPHU Wojanów.
Park dziczał powoli zamieniając się w wysypisko śmieci i skład gruzów i odpadów budowlanych. W końcu lat siedemdziesiątych z uwagi na zły stan techniczny budynku szkołę przeniesiono w inne miejsce. Od roku 1980 roku duży pałac popadał w ruinę. Zawalił się dach i stropy. Pałac Wdowy, również w kiepskim stanie technicznym funkcjonował jako PPHU Wojanów do połowy lat dziewięćdziesiątych.

 Lokalizacja Zachełmie

Copyright (c) InterPele zachelmie.pl stat4u