Zachełmie - magiczne miejsce w Karkonoszach

wybrednych turystów. Mocno rozproszona zabudowa wsi leży na wysokości od 480 do 700 m n.p.m. Obecnie mieszka w Przesiece ok. 600 osób, z których wielu osiedliło się tu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Na turystów oczekuje prawie 1200 miejsc noclegowych w hotelach, pensjonatach i agroturystyce.
Przesieka należy do najmłodszych wsi karkonoskich. Wprawdzie pojawia się w literaturze data 1387 rok, jako najstarsza wzmianka o Przesiece, ale najpewniej dotyczy ona osady położonej na terenie dzisiejszego Podgórzyna Górnego. Jest jednak prawdopodobne, że średniowieczni poszukiwacze karkonoskich bogactw docierali wzdłuż potoków w te rejony już w XV wieku.
Pewna jest wzmianka z 1618 roku o osadzie węglarzy na brzegach Podgórnej, którzy w sześciu mielerzach "kurzyli" drewno na węgiel drzewny i wytwarzali potaż, potrzebny i do wytopu szkła i do wytopu żelaza. Działalność kurzaków prowadziła do powstawania śródleśnych, rozległych poręb, które były sukcesywnie zasiedlane przez ludność zajmującą się uprawą ziemi i hodowli.

 Lokalizacja Zachełmie

Copyright (c) InterPele zachelmie.pl stat4u